Metoder med samma taggar

Skapa engagemang och delaktighet. Övningen passar för grupper upp till 20 personer.
Bikupemetoden är gammal och beprövad. Den fungerar jättebra för att få fram nya idéer och för att l ...
Idéstorm sker i syfte att få fram så många idéer som möjligt utifrån en huvudfråga, till exempel; h ...
Metoden med att ”pluppa” är effektiv när man gör omröstningar eller för att känna av läget i rummet ...