Metoder med samma taggar

Presentationsövning. Fungerar bra för både stora och små grupper.
Bikupemetoden är gammal och beprövad. Den fungerar jättebra för att få fram nya idéer och för att l ...
Idéstorm sker i syfte att få fram så många idéer som möjligt utifrån en huvudfråga, till exempel; h ...
Metoden med att ”pluppa” är effektiv när man gör omröstningar eller för att känna av läget i rummet ...