Metoder med samma taggar

Skapa engagemang och delaktighet. Övningen passar för grupper upp till 20 personer.
Presentationsövning. Fungerar bra för både stora och små grupper.
Bikupemetoden är gammal och beprövad. Den fungerar jättebra för att få fram nya idéer och för att l ...
Metoden med att ”pluppa” är effektiv när man gör omröstningar eller för att känna av läget i rummet ...