Metoder med samma taggar

Skapa engagemang och delaktighet. Övningen passar för grupper upp till 20 personer.
Presentationsövning. Fungerar bra för både stora och små grupper.
Idéstorm sker i syfte att få fram så många idéer som möjligt utifrån en huvudfråga, till exempel; h ...
Metoden med att ”pluppa” är effektiv när man gör omröstningar eller för att känna av läget i rummet ...