Intro

Navigation

En hel del - en del av helheten

”En hel del”, som vi har valt att kalla materialet, vill visa på Svenska Kyrkans Ungas olika delar och den helhet vi tillsammans utgör. Namnet syftar på dig och mig, lokalavdelningarna och Svenska Kyrkans Unga som en del av en helhet. Vi människor som är medlemmar eller deltagare i Svenska Kyrkans Unga är var för sig en del. Vår lokalavdelning och vårt distrikt är en del av den helhet som rörelsen Svenska Kyrkans Unga utgör. Likaså är Svenska Kyrkans Unga en del av Svenska kyrkan och tillsammans är vi en del av den världsvida kyrkan och världen. En helhet som utgörs av många delar - den mångfalden har vi försökt att spegla i materialet genom variation av metoder, teman och tankar. Varje kapitel har tre olika variationer av ett tema och består av texter, frågor och övningar. Materialet är till för alla som kommer i kontakt med Svenska Kyrkans Unga och är tänkt som en resurs för att reflektera över Svenska Kyrkans Unga som en mötesplats för oss själva, andra och Gud.

Skriv ut E-post