Navigation

Steg2

I steg 2 är tanken att församlingar har möjlighet att sända iväg sina ledare till en stiftsgemensam utbildning. För utbildningen ansvarar en grupp medarbetare från stiftet, SKUSS och Sensus.

 

Detta steg handlar om att möjliggöra ett hållbart ledarskap, där den unge ledaren tränas i att skapa balans i sitt liv, att utöva sitt ledarskap och hålla sitt engagemang brinnande utan att bli utbränd.