Navigation

Steg3

Detta steg omfattar en mängd olika nischade utbildningsmöjligheter som erbjuds på stiftsnivå. En bärande drivkraft i både motivation och engagemang hos människor är viljan att få utvecklas. Unga ledare som haft ett långvarigt engagemang, brukar inte sällan efterfråga nya fokus- eller ansvarsområden för att upprätthålla sitt engagemang. Utbildningarna som erbjuds inom steg 3 vänder sig därför till ledare som vill ta ett steg vidare i sin utveckling och sitt engagemang och kanske fördjupa sig inom ett särskilt område.