Solcellsparker på frammarsch

solcellspark

I arbetet att få alltmer energi från förnybara källor är ett av de områden som kanske växer allra starkast just nu sol el via solceller. Dels är det fler och fler privatpersoner som väljer att investera i solpaneler på sin bostad, men även de så kallade solcellsparkerna blir all fler och större.

I dagsläget finns det ungefär 20 stycken solcellparker i Sverige och för många företag har det blivit en mycket attraktiv och lönsam investering. En solcellspark är en storskalig solcellsanläggning som monteras och installeras på marken. De placeras med fördel på stora, plana ytor med låg markkostnad som exempelvis betesmark, oanvända områden kring flygplatser eller mark i anslutning till större vägar. Går det att bygga upp en är solpark i rejäl storlek är det en lönsam och kommersiellt gångbar affär. Detta har gjort solparker till en attraktiv investering för både stora företag och statliga instanser.

I Sverige kom de första solparkerna för ungefär tio år sedan och att intresset för storskalig solkraft ökar beror till stor del på det fallande priset på solpaneler. Att intresset för att bygga solcellsparker ökar innebär givetvis att det ger ett betydande tillskott till Sveriges totala solelsproduktion.

Elen som genereras från solcellsparker matas direkt ut på elnätet. För att klara detta krävs en hel del teknik och där är nätstationer en mycket viktig del. En av Nordens största leverantörer av just nätstationer är KL Industri, som varit involverade i lösningar för HSB:s solcellpark i Strängnäs.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *