Utför radonmätning och sanering

Varför behöver du egentligen mäta radon i ditt hem?

Radon är en naturlig radioaktiv gas som kommer från marken. Det är luktfritt, färglöst och smaklöst. Radon kan bli farligt om det inte upptäcks och tas bort på rätt sätt. Radon är den främsta orsaken till lungcancer för icke-rökare.

Människor bör vara medvetna om radon eftersom det kan vara en fara i deras hem utan att de vet det. Det enda sättet att veta säkert om du har radon i ditt hem eller inte, är att testa för det. Radon kan testas genom att använda en kombination av kortsiktiga (24 timmar) och långsiktiga (3 månader) tester för att upptäcka nivåer i ditt hem luft.

Radon är en radioaktiv gas som kan hittas inomhus eller utomhus. Radon kommer in i byggnader från jorden genom sprickor i marken och kan också komma in från vattenledningar. Dessutom kan vissa byggnadsmaterial avge radongas. Det kommer in i dina lungor när du andas och stannar kvar där länge.

Den största oron för radon är dess hälsoeffekter, som är kopplade till en ökad risk att utveckla lungcancer. Världshälsoorganisationen har hävdat att radon är ansvarig för 20% av alla lungcancer i världen.

Är du osäker på om du har radon i ditt hem bör du genast genomföra en radonmätning och vid förekomst av för höga halter en radonsanering.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *