Författare: videlar

Hantera kemikalier på ett korrekt sätt

0 commentsArtiklar

Företag som arbetar med kemikalier måste ha rutiner för hur kemikaliehantering ser ut gällande gällande förvaring, användning och inköp av kemikalier. Det är viktigt att ha tydlig ansvarsfördelning vid hantering av kemikalier och att förebygga skador och risker kopplade till verksamheten. Inventering Vid förvaring av kemikalier måste en inventering av dessa ske med jämna mellanrum. Utgångna ….  Read More

Utför radonmätning och sanering

0 commentsArtiklar

Varför behöver du egentligen mäta radon i ditt hem? Radon är en naturlig radioaktiv gas som kommer från marken. Det är luktfritt, färglöst och smaklöst. Radon kan bli farligt om det inte upptäcks och tas bort på rätt sätt. Radon är den främsta orsaken till lungcancer för icke-rökare. Människor bör vara medvetna om radon eftersom ….  Read More

solcellspark

Solcellsparker på frammarsch

0 commentsArtiklar

I arbetet att få alltmer energi från förnybara källor är ett av de områden som kanske växer allra starkast just nu sol el via solceller. Dels är det fler och fler privatpersoner som väljer att investera i solpaneler på sin bostad, men även de så kallade solcellsparkerna blir all fler och större. I dagsläget finns ….  Read More

Leverantör av nätstationer för smart el

0 commentsArtiklar

Sveriges elnät byggdes en gång i tiden för att möta dåtidens krav. Det gjorde att kraftproduktionen sker långt ifrån områden där elen användes. Det är en centraliserad kraftproduktion från exempelvis vattenkraft, kärnkraft och kraftvärme där elen transporteras via allt lägre spänningsnivåer via stamnät, regionnät och distributionsnät till områden där efterfrågan hos slutanvändarna finns. Nu befinner ….  Read More

FBB Finspångs Brunnsborrning

Finspångs Brunnsborrning

0 commentsArtiklar

Finspångs Brunnsborrning AB (FBB) startades 1979 och har med åren utvecklats till ett av Sveriges största vatten- och energiborrningsföretag. Företaget har sju aktiva borrteam med moderna borriggar lämpade för vatten-, energi- och entreprenadborrning. Dessutom äger du fem av marknadens kraftigaste kompressorer för borrning, vilket öker möjligheterna för att rätt borrdjup skall kunna uppnås. FBB Finspångs ….  Read More

fyrkantsprofil

Profiler för byggnation

0 commentsArtiklar

Vi byggnation använda ofta olika typer av profiler för den bärande konstruktionen. Beroende på vilka egenskaper som krävs kan dessa profiler se olika ut och de kan vara konstruerade i olika material. Det vanligaste man kanske tänker sig när det gäller profiler till en byggnad är stålbalkar producerade i en I-profil. Dessa använda ofta som ….  Read More