Författare: videlar

fyrkantsprofil

Profiler för byggnation

0 commentsArtiklar

Vi byggnation använda ofta olika typer av profiler för den bärande konstruktionen. Beroende på vilka egenskaper som krävs kan dessa profiler se olika ut och de kan vara konstruerade i olika material. Det vanligaste man kanske tänker sig när det gäller profiler till en byggnad är stålbalkar producerade i en I-profil. Dessa använda ofta som ….  Read More