Leverantör av nätstationer för smart el

Sveriges elnät byggdes en gång i tiden för att möta dåtidens krav. Det gjorde att kraftproduktionen sker långt ifrån områden där elen användes. Det är en centraliserad kraftproduktion från exempelvis vattenkraft, kärnkraft och kraftvärme där elen transporteras via allt lägre spänningsnivåer via stamnät, regionnät och distributionsnät till områden där efterfrågan hos slutanvändarna finns.

Nu befinner sig energisystemet i en stor förvandling där elproduktionen från förnybara energikällor ökar alltmer. Det gör att kunderna själva blir aktiva deltagare på energimarknaden och till och med själva producerar och säljer sin egen el.

Det kommer till viss del byggas en ny infrastruktur kring elproduktionen, men den vanligaste åtgärden blir att man byter ut eller lägger till nya komponenter och funktioner i befintliga nät. Smarta elnät befinner sig alltså alltid i en kontinuerlig förbättringsprocess och växer just nu snabbast inom områden som laddboxar och solel.

För att klara de nya behoven behövs en helt by typ av intelligenta nätstationer. Nordens största leverantörer av nätstationer ligger långt fram även när det gäller intelligenta sådana. Genom kontinuerlig övervakning av nätstationen går det att få information om över- och underspänning, jordfels- och brytarindikeringar samt signaler för överströmslarm. Stationerna innehåller dessutom direktanpassad utrustning för mätning, övervakning och kommunikation.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *